Ugovorno i obvezno pravo

  • izrada kupoprodajnih ugovora, darovnih ugovora, ugovora o najmu, ugovora o zakupu, ugovora o doživotnom i dosmrtnom uzdržavanju, ugovora o diobi i drugih vrsta ugovora savjetovanje vezano uz ugovore
  • zastupanje u nagodbenim/izvansudskim i sudskim postupcima protiv osiguravajućih i drugih društava radi naknada neimovinskih i imovinskih šteta zbog povreda na radu, prometnih nezgoda i dr.
  • zastupanje u postupcima naplate potraživanja