Nasljedno pravo

  • sastavljanje isprava za slučaj smrti (oporuka, ugovori o doživotnom i dosmrtnom uzdržavanju)
  • pokretanje ostavinskog postupka u ime nasljednika pred nadležnim domaćim tijelima
  • zastupanje u ostavinskim postupcima pred nadležnim tijelima
  • pokretanje postupaka radi naknadno pronađene imovine