Početna

Odvjetnički ured / Law office

Mišo Živaljić

O meni

Dobrodošli u odvjetnički ured Mišo Živaljić

U područje rada i pravnu praksu odvjetničkog ureda Mišo Živaljić spada zemljišno knjižno, obiteljsko, radno, nasljedno, ugovorno i obvezno te trgovačko pravo, na kojim područjima odvjetnik pruža usluge pravnog savjetovanja, sastava isprava i zastupanja pravnih i fizičkih osoba pred sudovima i drugim nadležnim tijelima.

Imate pitanje, slobodno mi se obratite?


Područja djelovanja:


sastav predugovora i kupoprodajnih ugovora kod kupoprodaje nekretnine, provođenje postupaka uknjižbe prava vlasništva, sastav prijedloga za upis prava vlasništva i drugih zemljišnoknjižnih prijedloga na osnovi kojih se odlučuje o brisanju, predbilježbi ili zabilježbi nekog prava, savjetovanje vezano uz pravna pitanja glede nekretnina
savjetovanje iz područja obiteljskog prava, bračni sporovi, sporovi utvrđivanja ili osporavanja majčinstva ili očinstva, sporovi o roditeljskoj skrbi i osobnim odnosima s djetetom, sporovi o uzdržavanju, postupci ovrhe (predaja djeteta, utvrđivanje osobnih odnosa s djetetom, uzdržavanje djeteta)
zastupanje pravnih i fizičkih osoba u sporovima iz područja radnog prava, izrada ugovora o radu i ugovora o djelu, raskidi i otkazi ugovora o radu, savjetovanje iz područja radno pravnih odnosa
izrada kupoprodajnih ugovora, darovnih ugovora, ugovora o najmu, ugovora o zakupu, ugovora o doživotnom i dosmrtnom uzdržavanju, ugovora o diobi i drugih vrsta ugovora, savjetovanje vezano uz ugovore, zastupanje u nagodbenim/izvansudskim i sudskim postupcima protiv osiguravajućih i drugih društava radi naknada neimovinskih i imovinskih šteta zbog povreda na radu, prometnih nezgoda i dr. ...
sastavljanje isprava za slučaj smrti (oporuka, ugovori o doživotnom i dosmrtnom uzdržavanju), pokretanje ostavinskog postupka u ime nasljednika pred nadležnim domaćim tijelima, zastupanje u ostavinskim postupcima pred nadležnim tijelima, pokretanje postupaka radi naknadno pronađene imovine
izrada prijedloga za ovrhu i provođenje ovrhe, zastupanje u ovršnim postupcima, sastavljanje pravnih lijekova u ovršnom postupku